Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR (risk för appendicit)
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
Centorkriterier
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Vitalparametrar barn
Vitalparametrar vuxen
Wells' score
Wells' score (LE)

Wells' score

Wells-score används för att bedöma sannolikheten för att patienten har djup ventrombos.

0

Låg sannolikhet för DVT