Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Vitalia för barn
Well's score
Well's score (LE)

SAMPLE

Systematisk genomgång av patienternas medicinska historia.

Signs and symptoms

  • Symtomspecifikation, utarbetad av OPQRST

Allergies

  • Kända allergier?

Medication

  • Läkemedelsanvändning

Past medical history

  • Tidigare sjukdomshistoria

Last oral intake

  • Senast ätit / druckit

Events prior to illness

  • Händelser innan sjukdom / skada inträffade