Kliniska verktyg

4ATABCDEAlvarado/AIR (risk för appendicit)Body Mass Index (BMI)Braden-skalanCHADSCHADS2VascConfusion assessment method (CAM)DermatomESASGlasgow Coma ScaleGOLDGraviditetsterminISBARMADRSNEWS2NIHSSNORRISK2NRS-2002NYHAOPQRSTPEWSqSOFASAMPLERStratifyVitalia för barnWells' scoreWells' score (LE)

SAMPLER

Systematisk genomgång av patienternas medicinska historia.

Signs and symptoms

  • Symtomspecifikation, utarbetad av OPQRST

Allergies

  • Kända allergier?

Medication

  • Läkemedelsanvändning

Past medical history

  • Tidigare sjukdomshistoria

Last oral intake

  • Senast ätit / druckit

Events prior to illness

  • Händelser innan sjukdom / skada inträffade

Risk factors

  • Miljö och sociala, psykologiska eller familjära faktorer
  • Nyligen genomfört resa, kirurgi, diabetes, högt blodtryck, ålder, graviditet, rökning, fetma, polyfarmaci, risk att falla