Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Vitalia för barn
Well's score
Well's score (LE)

PEWS

Pediatric Early Warning Score. Används för att identifiera barn med risk för klinisk försämring.

Andning (A + B)
Cirkulation (C)
Beteende (D)
CPAP / inhalation var 15: e minut / kontinuerlig inhalationsmedicin / luftfuktare
Ihållande kräkningar / kräkningar postoperativt