Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
Centorkriterier
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalparametrar barn
Vitalparametrar vuxen
Wells score
Wells skår (LE)

PEWS

Pediatric Early Warning Score. Används för att identifiera barn med risk för klinisk försämring.

Andning (A + B)
Cirkulation (C)
Beteende (D)
CPAP / inhalation var 15: e minut / kontinuerlig inhalationsmedicin / luftfuktare
Ihållande kräkningar / kräkningar postoperativt