Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Vitalia för barn
Well's score
Well's score (LE)

OPQRST

OPQRST är en tumregel som kan användas för att skilja mellan olika orsaker till akut sjukdom.

Onset

 • När började det?
 • Kom det plötsligt eller gradvis?
 • Triggerande faktor?

Provocation / palliation

 • Vad gör det värre?
 • Vad gör det bättre / lindrar?

Quality of pain

 • Hur känns smärtan?
  • Burning, stickande, brinnande, klåda, klämma, riva etc.
 • Konstant eller i intervaller?

Region / radiation

 • Var är smärtan?
 • Strålar smärtan?

Severity

 • Hur stark är smärtan?
 • VAS 0 - 10

Time

 • Hur länge har det gått?
 • Har det förändrats sedan det började?