Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR (risk för appendicit)
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
Centorkriterier
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Vitalparametrar barn
Vitalparametrar vuxen
Wells' score
Wells' score (LE)

OPQRST

Systematisk metod för att inhämta en grundlig smärt- och symtomanamnes.

Onset

 • När startade symtomen? Utlösande faktor? Plötsligt? Gradvis?
 • Triggerande faktor?
 • Plötslig? Gradvis?

Provocation/palliation

 • Vad gör det värre?
 • Vad gör det bättre / lindrar?

Quality/quantity

 • Hur skulle du beskriva symptomen?
 • Konstant eller i intervaller?

Region/radiation

 • Var finns symtomen?
 • Finns det utstrålande smärtor?

Severity

 • Hur mycket stör du dig?
 • VAS/NRS-skala vid smärtor

Timing

 • Hur länge har det gått?
 • Ändras symtomen?