Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Vitalia för barn
Well's score
Well's score (LE)

NRS-2002

Screening av nutritionsrisk.

Inledande screening.

Om svaret är JA på någon av dessa frågor utförs huvudundscreeningen i nästa bild.

Om svaret är NEJ på alla frågor utförs den inledande screeningen varje vecka.

Om patienten ska genomgå en planerad större operation bör en förebyggande näringsplan övervägas för att undvika tillhörande nutritionsrisk.