Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
Centorkriterier
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalparametrar barn
Vitalparametrar vuxen
Wells score
Wells skår (LE)

NORRISK2

Beräkning av tio års risk för dödlig och icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke.

Kön

Rökning

Vitalia

Första grads släktingar med hjärtattack före 60 år

Läkemedelsbehandlat högt blodtryck

Lågt HDL-kolesterol

(Män: < 1,0 mmol/l. Kvinnor: < 1,3 mmol/l)