Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Vitalia för barn
Well's score
Well's score (LE)

NORRISK2

Beräkning av tio års risk för dödlig och icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke.

Kön

Rökning

Vitalia

Första grads släktingar med hjärtattack före 60 år

Läkemedelsbehandlat högt blodtryck

Lågt HDL-kolesterol

(Män: < 1,0 mmol/l. Kvinnor: < 1,3 mmol/l)