Kliniska verktyg

4ATABCDEAlvarado/AIR (risk för appendicit)Body Mass Index (BMI)Braden-skalanCHADSCHADS2VascConfusion assessment method (CAM)DermatomESASGlasgow Coma ScaleGOLDGraviditetsterminISBARMADRSNEWS2NIHSSNORRISK2NRS-2002NYHAOPQRSTPEWSqSOFASAMPLERStratifyVitalia för barnWells' scoreWells' score (LE)

NIHSS

NIH Stroke Scale används för att bedöma svårighetsgraden av stroke.

Frågorna ska ställas i ordning och du ska inte gå tillbaka och komplettera eller korrigera under vägen.

Poängen summeras och kan användas för en grov gradering av stroke.

1a. Medvetenhetsnivå
1b. Orientering
Fråga om månad och ålder. Använd det första svaret. Svaret måste vara helt korrekt. Patienter med svår dysartri poäng 1. Afatiska / komatospatienter får 2.
1c. Svar på kommando
Be patienten att öppna ögonen och sedan stänga ögonen. binda sedan handen och öppna sedan handen. Det första kommandot används för att få ögon / hand i standardiserad testposition. Om patienten gör ett entydigt försök att följa kommandot görs detta som gjort. Om patienten inte svarar på ett kommando kan det önskade svaret demonstreras av undersökaren.
2. Ögonrörelse
Testa horisontella ögonrörelser, frivilliga eller reflekterande (oculocephalic reflex). Onormala fynd i en (isolerad ögonmuskelparese) eller båda ögonen poäng 1. En fast ögonvridning (som inte kan övervinnas genom oculocephalic manöver) poäng 2. Kaloritestning utförs inte.
3. Synfält
Testa övre och nedre laterala synfält med fingerrörelse, fingerräkning eller plötslig (hotande) rörelse från synfältets sida. Om patienten ser mot den sida där fingrarna rör sig, poängsätts detta som 0. En entydig asymmetri i resultatresultaten 1. Blindhetspoäng 3. Testa bilateral samtidig synstimulering om patienten har försummat, poäng 1 och resultatet används också för att besvara punkt 11.
4. Ansikte
Instruera eller demonstrera att visa tänder, höja ögonbrynen och stänga ögonen. Hos bedövade patienter eller patienter som inte förstår instruktionerna används reaktion / grimaserande mot smärtstimuli som grund för poängsättning. Comatosepatienter får 3.
5. Kraft i armen
Testa varje arm separat (5a och 5b), först den nya armen. Hjälp patienten att hålla armen utsträckt i 45 ° Vinkla med handflatan nedåt, släpp armen och skär rörelsen. För fraktur / amputation, poäng 0.
6. Kraft i benet
Testa varje ben separat (6a och 6b), först det friska benet. Hjälp patienten att hålla benet utsträckt i 30 ° vinkla, släpp benet och skär rörelsen. För fraktur / amputation, poäng 0.
7. Koordination / Ataxia
Utför fingernästestet och hälknäprovet på båda sidor. Ataxi får endast poäng om den är entydigt närvarande och mer uttalad än den osäkerhet som följer av patientens pares. Vid förlamning eller hos patienter som inte kan följa instruktionerna, ge 0 p.
8. Hudkänsla
Testkänslighet för stickningar (tandpetare). Testa överarmar, kropp, lår (men inte händer och fötter på grund av möjlig polyneuropati). Markerad förlust av känslighet görs endast när den är tydligt närvarande. Stuporösa och apatiska patienter får vanligtvis 0 eller 1. Patienter med hjärnstaminfarkt och bilateral känslighetsförlust, eller komatospatienter får poäng 2. Be patienten att stänga ögonen och ange (med ord eller pekande) i vilken kroppshalva du fastnar. Testa en kroppshalva först, sedan den andra halvan och sedan (absolut samtidigt) båda kroppshalvorna. Om patienten inte upptäcker att suturerna utförs samtidigt på båda sidor har patienten försummat och resultatet registreras under punkt 11.
9. Språk / afasi
Patienten ska formellt poängsättas enligt standardiserade bilder och (engelska) meningar. I praktiken testas språket genom att bedöma spontant tal och talförståelse. Läsförståelsen testas genom att skriva med stora bokstäver på ett papper, patienten läser därefter vad som står på lappen, blundar och gör det som står på pappret. Benämning testas genom att patienten säger namnet på olika kända objekt. Övergripande språkbedömning handlar om huruvida samtal är möjligt eller mycket svårt eller omöjligt. Komatösa patienter får 3 p.
10. Tal / dysartri
Patienten ska formellt värderas enligt standardiserade bilder och (engelska) meningar. I praktiken testas tal genom samtal med patienten. Patienter som inte har ett språk, som inte kan förstås meningsfullt eller är komatösa, poäng 2. Alla andra mindre grader av dysartri får 1.
11. Spikar / förlängning
Se punkterna 3 och 8. Om patienten har betydande synförlust (hemianopsia) och känsligheten är normal, poäng 0. Om patienten är apatisk, men uppmärksam på båda sidor, poäng 0. Patienter som entydigt försummar hälften av rummet (även om de inte har utrotning i visuell / sensorisk testning) görs 1. Komatospatienter får 2.

0

Blås inte