Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
Centorkriterier
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalparametrar barn
Vitalparametrar vuxen
Wells score
Wells skår (LE)

ISBAR

ISBAR är en tumregel som du kan använda för att rapportera / diskutera patienter med annan vårdpersonal.

Identifiering

 • ange:
  • Vem du är.
  • Där du är.
  • Patientens namn, ålder, kön, avdelning.
 • Få bekräftelse på vem du pratar med.

Situation

 • Vad är problemet / orsaken till kontakt?
  • Jag ringer för ...
  • Jag har information ..
 • Ange om det är brådskande eller inte.

bakgrund

 • Kort medicinsk historia:
  • Tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse.
   • Demens?
   • Hjärtsvikt?
   • KOL?
  • Aktuella problem och behandling.
  • Allergier.
  • infektionsrisk

Nuvarande tillstånd

 • S: luftvägar.
 • B: Andas.
 • C: cirkulation.
 • D: neurologi.
 • E: temperatur, hud, skador etc.

råd

 • Därför rekommenderar jag / vad rekommenderar du?
 • Omedelbara åtgärder.
 • Övervakning / överföring.
 • Utredning / behandling.
 • Hur ofta ska jag?
 • När ska jag kontakta igen?