Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Vitalia för barn
Well's score
Well's score (LE)

ESAS

Symptompoäng för palliativa patienter.

Smärta
1/10
0
Ingen smärta
Värsta tänkbara smärtan
Svaghet (brist på styrka)
2/10
0
Ingen slapphet
Värsta möjliga slackness
Trötthet (sömnighet)
3/10
0
Ingen dåsighet
Värsta sömnighet som kan tänkas
Illamående
4/10
0
Inget illamående
Värsta tänkbara illamående
Matlyst
5/10
0
Inte minskad aptit
Värsta tänkbara minskade aptiten
Andningsbesvär
6/10
0
Ingen andningspåverkan
Värsta möjliga andfåddhet
Depression (nedstämdhet)
7/10
0
Ingen depression
Värsta möjliga depression
Ångest (oro)
8/10
0
Ingen ångest
Värsta tänkbara ångest
Välbefinnande (hur man känner)
9/10
0
Bästa tänkbara välbefinnande
Värsta tänkbara wellness
Andra problem
10/10
0
Inga andra problem
Värsta möjliga andra problem

0