Kliniska verktyg

4ATABCDEAlvarado/AIR (risk för appendicit)Body Mass Index (BMI)Braden-skalanCHADSCHADS2VascConfusion assessment method (CAM)DermatomESASGlasgow Coma ScaleGOLDGraviditetsterminISBARMADRSNEWS2NIHSSNORRISK2NRS-2002NYHAOPQRSTPEWSqSOFASAMPLERStratifyVitalia för barnWells' scoreWells' score (LE)

4AT

Screening för delirium och kognitiv försämring. Instrumentet 4AT är utformat för en snabb initial bedömning av delirium och kognitiv försämring.

1. Vaksamhet
Patienten verkar tydligt dåsig (dvs. svår att vakna och / eller är uppenbarligen sömnig vid undersökning) eller motorisk rastlöshet / hyperaktiv. Observera patienten. Om patienten sover, försök att väcka patienten med normal röst eller genom att försiktigt beröra axeln. Be patienten att ange namn och adress för att hjälpa till med bedömningen.
2. AMT4 - Förkortad mental bedömning
Fråga om ålder, födelsedatum, plats (sjukhusets eller byggnadens namn) och år.
3. Uppmärksamhet
Fråga patienten: " Kan du i omvänd ordning nämna för mig årets månader, som börjar med december " . Hjälper patienten med en inledande fråga " vad är månaden före december? " är tillåtet.
Akut förändring eller svängning i skick
Ledtrådar till betydande förändringar eller fluktuationer relaterade till: vakenhet, kognition, annan mental funktion (t.ex. paranoida symtom, hallucinationer) inträffade under de senaste två veckorna och finns fortfarande under de senaste 24 timmarna.