Kliniska verktyg

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR (risk för appendicit)
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalan
Centorkriterier
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatom
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
Graviditetstermin
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Vitalparametrar barn
Vitalparametrar vuxen
Wells' score
Wells' score (LE)

ABCDE

ABCDE är en minnesregel som du kan använda för att komma ihåg ordningen vid första hjälpen och andra situationer där du systematiskt måste bedöma patientens status.

Airways

 • Titta, höra och känna.
 • Se till fri luftväg.
 • Kontinuerlig omprövning.

Breathing

 • Titta, höra och känna.
 • Räkna andningsfrekvensen och mät SpO2.
 • Ge syr om inte kontraindicerat.
 • Hjälp till med andningen om det behövs (påse, mask, tub etc.).
 • Kontinuerlig omprövning.

Cirkulation

 • Titta, föl och mål.
 • Perfusionsstatus: Färg och temperatur.
 • Puls: frekvens och rytm.
 • Blodtryck.
 • Veinåtkomst (IV, IO).
 • Blodprover.
 • Infusion vid behov.
 • Kontinuerlig omprövning.

Disability

 • Bedöm neurologisk status som utgångspunkt för senare förändringar.
  • A: alert
  • V: verbal (svarar på anklagelser)
  • P: smärta (svarar på smärta)
  • U: unresponsive (svarar inte)
 • Kontinuerlig omprövning.

Exposure

 • Inspektion av patienten.
 • Skador?
 • Blödning?
 • Utslag (allergisk reaktion, brännskada etc)?
 • Temperatur (förhindra kylning).