Ytterligare ett sjukhus ingår avtal med MedEasy

Prehospitala tjänster på Sørlandet sjukhus «flippar» internutbildning för sina 330 anställda med start våren 2023.

Resultatet är högre kvalitet och ökad ämnesbredd, tätare repetitioner, nöjda medarbetare och frigjord tid för kompetensutveckling med ännu tätare individuell uppföljning. Samtidigt räknar men med en kostnadsbesparing på cirka 1 miljon NOK årligen.

Därför valde Sørlandet sjukhus MedEasy

I samband med att Sørlandet sjukhus tecknat ett nytt företagsavtal med MedEasy från 2023, så delar utbildningsansvarig Inger Lene Grostøl och medicinsk rådgivare Per Kristian Hyldmo med sig om hur de arbetar med professionell utveckling, kvalitet och kontinuerlig internutbildning av allt från nyanställda till erfarna fast anställda. De utvecklar och motiverar också varför de valde att samarbeta med MedEasy kring den teoretiska delen av internutbildningen. Vi hoppas och tror att vårt blogginlägg kan inspirera ämnesansvariga på andra håll att tänka nytt och digitalt när det gäller internutbildningar.

Det finns flera värdefulla inslag som gjorde att Sørlandet sjukhus till slut bestämde sig för att ingå avtal med MedEasy, men huvudargumentet var att plattformen och innehållet i MedEasy täcker kompetenskraven för både nyanställda och fast anställda som ska upprätthålla livsviktiga kunskaper och färdigheter. SSHF (Sørlandet sykehus Helseforetak) ställer mycket höga krav på det teoretiska innehållet som förmedlas till deras anställda. Ett väsentligt krav är att det akademiska innehållet ska uppdateras enligt internationell standard samtidigt som det pedagogiska innehållet ska vara lättillgängligt. MedEasys didaktiska design bedömdes som mycket bra.

– En bra pedagogisk presentation av ett ämne är superviktigt. Att sitta och läsa är trevligt, men att få en rolig och bra didaktisk introduktion till saker och ting var viktigt för oss, förklarar Per Kristian Hyldmo som är medicinsk rådgivare på Prehospitala kliniken.

Sparar 1 miljon om året utan att kompromissa på kvalitet

Värt att notera är att SSHF enligt deras egna beräkningar sparar nästan en miljon kronor om året med denna metod samtidigt som de frigör mer tid för individualiserad och riktad uppföljning av sina medarbetare. Besparingarna är främst kopplade till minskningen av fysiska arbetsdagar och frigörandet av 40 timmars betalt arbete per person och år som kan användas i verksamheten. Ambulanssjukvården i SSHF driver totalt 21 stationer i Agder, varav två i Telemark, och omfattar drygt 330 anställda.

I samband med upphandlingen gjordes ett estimat av kostnad och nytta i ärendet som kan vara relevant för andra chefer med ansvar för kvalitet och kompetensutveckling.

– Det var krångligt att sätta upp en bra kalkyl på det, men det vi gjorde var att bara ta hänsyn till de kursdagar vi trodde att vi kunde minska till viss del, och dessutom tittade vi på antalet timmar som sparades in. Vi fick då en knapp miljon i besparingar som vi kan använda till annat. Det är som sagt en svår kalkyl, men jag tror att vi får mer kvalitet utan att lägga in mer pengar.

Månadens tema återinfördes digitalt

Utvecklings- och kompetensansvariga på SSHF återinför det gamla goda «månadens tema», men den nya digitala versionen har betydande innovationer. Nu sker lärande och uppdatering av kunskap digitalt med MedEasy innan man diskuterar kunskapen med kollegor och tillämpar det man har lärt sig lokalt. På så sätt kan medarbetarna uppdatera sig professionellt på sina egna villkor, samtidigt som det frigörs värdefull tid för individuell uppföljning från kompetens- och utbildningsansvariga. Lugna tjänstgöringsperioder kan nu användas till så kallad «nördbio» där de anställda (med eller utan popcorn) tittar på videor tillsammans och diskuterar ämnen som föreläses längs vägen.

Även välkända utmaningar relaterade till frånvaro från undervisning i operativa tjänstgöringsskift minimeras med detta arbetssätt.

Inger Lene Grostøl har lång erfarenhet av akutmedicin och är primärt ansvarig för den professionella och administrativa organisationen av företagsupplägget hos MedEasy. I april står livräddande vitalparametrar och en genomgång av huvudtyperna av chock på personalens läroplan.

– Jag får ofta bilder från t.ex. snapchat av folk som sitter och tittar på MedEasy. Vi har turen att ha duktiga och nyfikna medarbetare som hela tiden vill lära sig mer. Vi hoppas att de upplever att de kan omvandla det nya de nu ska lära sig till praktik och att de kan ha bra professionella diskussioner. Ju mer kunskap du skaffar dig, desto säkrare blir du. Vi har många bra människor där ute, så en del av vårt jobb som kompetensutvecklare är att hålla den professionella entusiasmen uppe.

Utveckla själv vs. använda MedEasy?

De flesta kompetens- och utvecklingsansvariga drömmer om obegränsade resurser för att själva skapa bra ämnes- och utbildningsinnehåll, men verkligheten på de flesta håll är att tiden som avsatts för detta är mycket begränsad. Trots att den prehospitala kliniken på SSHF har mycket skickliga och pedagogiskt kunniga personer som gärna vill fördjupa sig ännu mer i olika ämnen, så väljer man nu att använda extern undervisning för den teoretiska delen av utbildningen. De förlitar sig alltså på ett externt professionellt team i MedEasy bestående av bland annat tio sjukvårdskollegor som arbetar heltid med medicinsk utbildning, utveckling, pedagogik och animering.

Inger Lene Grostøl har lång erfarenhet av att skapa intern e-learning, och vet hur mycket tid och resurser som går åt till detta om du ska lyckas utveckla och uppdatera genom hela bredden av ämnet.

– Vi började skapa egna e-learning-kurser, men det är väldigt resurskrävande. Det tar mycket tid, och det tar också mycket tid att se till att innehållet du producerar hålls uppdaterat. Vi ser att det kan vara bättre att lägga vår tid på att ge våra medarbetare bra och lokalt anpassade patientscenarion som de löser efter att de förberett och tittat på MedEasy och rutiner. Genom olika fiktiva patient-scenarion får vi bra reflektioner och diskussioner. Vi tror att det ger bättre lärande än att någon står och föreläser hela tiden. Det som också är positivt och viktigt för oss med MedEasy är att man kan se materialet flera gånger och pausa när man önskar, om man inte får med sig allt direkt.

Per Kristian Hyldmo har lång erfarenhet av både handledning och undervisning och är studieprogramledare för Master i Prehospital Critical Care vid UiS, och nickar jakande.

– Det tar vansinnigt mycket tid att skapa bra didaktiska upplägg. Och varför ska vi göra det, när andra levererar samma ämnesinnehåll på en mycket högre didaktisk nivå än vi någonsin kan uppnå inom våra ramar? Och då kan det hända att det finns saker vi måste lägga till, som är speciella för ambulanssjukvården, men poängen är att vi kan stå på andras axlar. Det gäller allt vi gör. Försök hitta något som andra har gjort, som vi kan använda, istället för att vi ska behöva lägga mycket tid på att spika något hemma.

Ökad aktivitet och nöjda medarbetare som tittar på fler videor än de är ålagda att göra

Med traditionell lokal internutbildning känner de flesta igen sig i att man bara hinner uppdatera sig i ett par ämnen under ett kalenderår och man måste alltid prioritera kritisk kärnkompetens (bilden till vänster nedan). Med digital internutbildning kan nu de utbildningsansvariga på SSHF multiplicera denna ambition samtidigt som de tillåter sig att upprepa relevant kompetens utanför kritisk akutmedicin (bilden till höger nedan).

Och det bästa av allt – medarbetarna anammar det nya upplägget och ger videorna 97/100 i genomsnitt. Det är inte nödvändigtvis givet att e-lärande påtvingat av arbetsgivaren skapar entusiasm bland de anställda. Det kan också förekomma slitage när det kommer till traditionellt e-lärande. Enligt de anställda på SSHF uppfattas inte MedEasy så.

Akademisk entusiasm

En av de saker som engagerar Per Kristian Hyldmo mest är att bygga en kultur av professionell entusiasm och bra professionella diskussioner. Det kan inte bara stärka patientsäkerheten, det kommer sannolikt också att bidra till ökad rekrytering och kan bidra till färre avhopp från yrket.

– Om man är nyfiken och vill gå till jobbet för att det är roligt och känner att det är en plats där man har bra professionella diskussioner, då har vi åstadkommit något viktigt. Stödjer du detta med en trygg och tillgängligt lärande så kommer vi förmodligen att ge ett bättre bemötande samtidigt som du själv också mår bättre på jobbet. Välbefinnande smittar av sig och om en anställd mår bättre på jobbet så kanske de andra runt omkring också mår lite bättre på jobbet. Professionell entusiasm är en mycket viktig ingrediens när man bygger bra team.

Dela denna text

Läs mer: