1.  Blodets uppgifter och beståndsdelar
1. Blodets uppgifter och beståndsdelar
12 min
2.  Produktion och utveckling av blodkroppar
2. Produktion och utveckling av blodkroppar
24 min
3. AB0- och rhesussystemet
3. AB0- och rhesussystemet
17 min
4.  Blodtransfusion
4. Blodtransfusion
18 min
5.  Hemostas
5. Hemostas
23 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed