1.  Blodets uppgifter och beståndsdelar
1. Blodets uppgifter och beståndsdelar
12 min
2.  Produktion och utveckling av blodkroppar
2. Produktion och utveckling av blodkroppar
24 min
3. AB0- och rhesussystemet
3. AB0- och rhesussystemet
17 min
4.  Blodtransfusion
4. Blodtransfusion
18 min
5.  Hemostas
5. Hemostas
23 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 10/9/2019

Hänvisa till denna föreläsningen