01.  Välkommen!
01. Välkommen!
6 min
02. Studietips
02. Studietips
16 min
03. Tentamenstips
03. Tentamenstips
6 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 7/22/2019

Referer til denne forelesningen